zondag 19 januari 2014

Introductie

We doen het zelf op de Mont Malmedy (2)
De laatste jaren is er een trend gaande waarbij steeds meer verantwoordelijkheden terecht komen bij lagere overheden en soms zelfs bij gewone burgers. Er wordt gesproken over burgerparticipatie en er ontstaan intiatieven waarbij burgers zelf ook coƶperaties proberen op te richten om zo steeds zelfstandiger te kunnen functioneren. In deze blog wil ik licht laten schijnen op deze verburgering van de samenleving: hoe pakt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, 1) uit? Hoe zit het met projecten waarbij getracht wordt meer gemeenschapszin te creƫren in een wijk? Welke projecten worden er zoal door burgers opgestart?

Aangezien ikzelf in Nijmegen woon, probeer ik - als het even kan - ook lokale voorbeelden te noemen voor verschijnselen die natuurlijk een grotere reikwijdte hebben.

NOTEN
(1) http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
(2) http://www.collinederabais.be/nl/de_omgeving/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten